Getuige

Wanneer u getuige bent van een misdrijf en het gerecht zich over de zaak buigt, wil dit niet automatisch zeggen dat de rechter u zal oproepen om te getuigen tijdens het onderzoek of het proces. De gerechtelijke instanties moeten immers weten dat u getuige was.

U kunt hen hiervan zelf op de hoogte brengen. Voor sommige feiten, zoals aanslagen tegen de openbare veiligheid of op het leven of de eigendom van een persoon bent u dat zelfs wettelijk verplicht.

Dit geldt ook voor ambtenaren die tijdens de uitoefening van hun werk kennis krijgen van een misdaad of een wanbedrijf. Zij moeten de procureur des Konings verwittigen.

Als getuige moet u wat u gezien, gehoord of waargenomen heeft, zo objectief mogelijk beschrijven. U werkt dus rechtstreeks mee aan het vinden van de waarheid. Uw rol is dus van zeer groot belang.

U kunt als geheugensteuntje de feiten voor uzelf in detail noteren: het helpt u tijdens het verhoor, maar ook als u lang na de feiten uw getuigenis moet bevestigen of nader toelichten.

In bepaalde uitzonderlijke gevallen kunt u als getuige wettelijk genieten van een gedeeltelijke of volledige anonimiteit en/of van beschermende maatregelen.