Voorgeleiding

Een getuige kan gehoord worden tijdens het onderzoek of tijdens het proces voor de rechtbank.

Tijdens het onderzoek nemen de politiediensten of rechters het verhoor af. Als een onderzoeksrechter u oproept, vindt het verhoor plaats op zijn kabinet in aanwezigheid van de griffier. De beklaagde en zijn advocaat zijn niet aanwezig.

Is de getuige van een inbreuk op de integriteit van een persoon (bijvoorbeeld een aanranding, mishandeling of gijzeling) minderjarig, dan mag hij ervoor kiezen om een meerderjarige persoon mee te brengen tijdens het verhoor. Het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter kunnen zich tegen deze persoon verzetten als dat in het belang van de minderjarige is, bijvoorbeeld wanneer de meerderjarige zelf onder verdenking staat.

Voor een heleboel zaken is een schriftelijke versie van uw getuigenis voldoende. Maar voor het hof van assisen roepen het openbaar ministerie of de verdediging de getuigen altijd op.

U kunt een oproeping krijgen op twee verschillende manieren:

  1. Per gerechtsbrief: dat is een bijzondere aangetekende brief van de griffie van de rechtbank
  2. Per dagvaarding: een akte van de gerechtsdeurwaarder

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten