U bent hier

Privacy

Iedereen heeft het recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn gezinsleven, behalve in bepaalde gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. (Belgische Grondwet, artikel 22).

De Europese wetgeving gaat nog een stapje verder: ook de eigen woning en correspondentie zijn privé. Geen enkel openbaar gezag mag zich dus mengen in wat u

  • doet in uw privéleven
  • doet in uw eigen huis
  • schrijft in uw brieven of e-mails
  • zegt aan de telefoon

Er zijn wel enkele uitzonderingen: de overheid mag inmengen

  • wanneer de nationale of openbare veiligheid of het economische welzijn van het land in het gedrang is
  • om wanordelijkheden of strafbare feiten te voorkomen
  • om de gezondheid, de goede zeden of de rechten en vrijheden van anderen te beschermen

Maar is uw privéleven wel privé?

Het gebruik van computer en internet hebben uw dagelijkse leven vergemakkelijkt: bedrijven en de overheid kunnen u een betere dienstverlening aanbieden. Maar u heeft er ook een en ander voor moeten opofferen: u heeft uzelf moeten blootgeven en een stuk van uw privacy moeten prijsgeven.

In een maatschappij met internet, elektronische identiteitskaarten, betaalkaarten, bewakingscamera's, gsm en gps is het ook mogelijk om elke handeling die u stelt, te registreren. Wat u koopt met uw betaalkaart, waar u zich bevindt wanneer u telefoneert met uw gsm of onderweg bent met uw gps, welke internetsites u bezoekt … kortom, zo goed als alles wat u doet, is te achterhalen.

Zelfs al bent u uiterst voorzichtig in het meedelen van uw persoonlijke gegevens, het is steeds moeilijker geworden om te weten wie er nu precies over uw gegevens beschikt. U hebt geen controle meer over uw eigen gegevens en het gevaar op misbruik is dus enorm groot.

Daarom is het raadzaam om even stil te staan bij een aantal zaken en na te gaan hoe u uw privacy beter kunt beschermen en wat uw rechten zijn wanneer uw privéleven wordt geschonden.