Privacy

Iedereen heeft het recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn gezinsleven, behalve in bepaalde gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald.

De Europese wetgeving gaat nog een stap verder: ook de eigen woning en correspondentie zijn privé. De overheid mag enkel inmengen:

  • als de nationale of openbare veiligheid of het economische welzijn in het gedrang komt
  • om wanordelijkheden of strafbare feiten te voorkomen
  • om de gezondheid, de goede zeden of de rechten en vrijheden van anderen te beschermen

Maar is uw privéleven wel privé? Internet, elektronische identiteitskaarten, betaalkaarten, bewakingscamera's, gsm en gps: zo goed als alles wat u doet, is te achterhalen. U hebt met andere woorden geen controle meer over uw eigen gegevens en het gevaar op misbruik is dus groot.

Daarom is het raadzaam om even stil te staan bij een aantal zaken en na te gaan hoe u uw privacy beter kunt beschermen en wat uw rechten zijn wanneer uw privéleven wordt geschonden.