Internet

Wie zich op het internet begeeft, laat altijd sporen achter. Wanneer u een online formulier invult, geeft u bewust informatie over uzelf vrij. Maar heel vaak laat u ook impliciet informatie achter; zonder dat u het weet, verzamelt iemand uw gegevens.

Uw gegevens kunnen op verschillende manieren online worden verzameld zonder dat u hiervan op de hoogte bent. Men spreekt dan over impliciete gegevensverzameling. Zo bestaan er onder andere:

 • logfiles: een bestand dat de geschiedenis van datacommunicatiesessies bevat (bv. uw provider, de opgevraagde pagina’s, datum en duur van de sessie, …)
 • cookies: de meeste websites maken gebruik van cookies, doorgaans om informatie sneller te raadplegen bij een tweede bezoek of om uw surfgedrag te volgen voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden
 • spyware: computerprogramma’s die informatie over u verzamelen zonder dat u het zelf weet

Er bestaat uiteraard ook zoiets als expliciete gegevensverzameling. U kunt zich hierbij beter steeds de volgende vragen stellen:

 • Zijn er privacygaranties? Wordt ergens op de website het privacybeleid uitgelegd?
 • Welke organisatie vraagt u om uw gegevens? Is deze organisatie te vertrouwen of niet?
 • Zijn de gegevens die men u vraagt noodzakelijk om het omschreven doel te verwezenlijken?
 • Vraagt men gevoelige gegevens die kunnen misbruikt worden?

U kunt ook altijd vragen om uw gegevens in te kijken, en eventuele fouten of irrelevante zaken corrigeren of laten schrappen. Bovendien heeft u het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden.

De privacywet legt ook aan de makers van een website bepaalde verplichtingen op. Zo moeten zij op een website duidelijk vermelden:

 • welke gegevens zij over u bijhouden
 • wie de beheerder is van die gegevens
 • op welke manier u inzage in de gegevens kunt krijgen
 • hoe u wijzigingen kunt aanbrengen

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten