Slachtoffer

U bent het slachtoffer geworden van een misdrijf. Wat kunt of moet u dan doen? En wat zijn uw rechten en plichten als slachtoffer?

Als slachtoffer kunt u in de eerste plaats klacht indienen bij een politiedienst. Een politieambtenaar zal dan uw klacht noteren in een proces-verbaal.

U moet er natuurlijk ook voor zorgen dat uw schade vergoed wordt. Het feit dat u slachtoffer bent, zorgt er niet automatisch voor dat u een schadevergoeding krijgt: u moet zich ook burgerlijke partij stellen. Daarvoor moet u kunnen aantonen dat u schade geleden heeft.

Om u te helpen tijdens een eventuele rechtzaak, kunt u ook een beroep doen op een advocaat. U bent niet verplicht om een advocaat te nemen, maar in sommige – meestal ingewikkelde – zaken zoals fraudezaken, kan dat zeer nuttig zijn.

Wat gebeurt er wanneer u niet akkoord gaat met het vonnis of als de schadevergoeding niet wordt betaald? Hoe zit het met de dader?

Op al deze vragen vindt u het antwoord op deze pagina’s.