U bent hier

Advocaat

Waarom heeft u een advocaat nodig?

Na het eerste advies blijkt dat uw zaak toch wel behoorlijk ingewikkeld is. Het is dan misschien verstandig om de hulp van een advocaat in te roepen. Dit is echter geen verplichting.

Een advocaat kunt u vrij kiezen: hij hoeft zelfs niet uit uw eigen provincie, laat staan gemeente te komen. Denk er wel aan dat u zijn erelonen zelf moet betalen. U kunt erelonen niet terugvorderen van uw tegenpartij.

Ook personen die niet voldoende verdienen om er een te kunnen betalen, kunnen toch een beroep doen op een advocaat: een pro-Deoadvocaat zoals dat vroeger heette. Afhankelijk van uw financiële situatie betaalt u dan een kleine bijdrage of zelfs helemaal niets. Vraag zeker meer inlichtingen in het bureau voor Rechtsbijstand.

Wacht niet te lang om raad te vragen aan een advocaat. Soms is één brief of gesprek voor een advocaat genoeg om een vervelende situatie op te lossen. Lang wachten maakt het probleem vaak ingewikkelder dan nodig en kan tot nare situaties leiden.

Wat zijn de taken van een advocaat?

  1. Beschermen van de individuele en gemeenschappelijke vrijheden en dus optreden als woordvoerder voor mensen die in hun rechten bedreigd worden.
  2. Particulieren, handelaars en bedrijven helpen om de betekenis te begrijpen en de draagwijdte van juridische teksten in te schatten. Regels worden altijd maar complexer en een advocaat is dankzij zijn ervaring met rechtspraak de geknipte persoon om raad te geven, te onderhandelen en te verzoenen.
  3. Professionele spreekbuis tijdens rechtsgedingen. Een advocaat beschikt dankzij zijn opleiding over de nodige objectiviteit, sereniteit, juridische competentie en welsprekendheid om voor een rechter te verschijnen.

Welke waarborgen biedt een advocaat?

De advocaat is lid van de Orde van Advocaten of balie en is gebonden aan de deontologische en tuchtrechtelijke regels van het beroep. Hij heeft ook een geheimhoudingsplicht en kan daardoor in alle situaties fungeren als uw juridisch vertrouwensman. De advocaat kan in elk dossier maar voor één opdrachtgever werken, namelijk zijn cliënt. Tussen u – de cliënt – en de advocaat bestaat een persoonlijk en rechtstreeks contract, zonder tussenpersonen. Er wordt geen enkele overeenkomst gesloten zonder uw medeweten.

Hoe kiest u een advocaat?

U bent altijd vrij om een advocaat te kiezen, ook als u verzekerd bent voor de kosten en erelonen via een rechtsbijstandsverzekering.

Elke advocaat kan door zijn opleiding en ervaring verschillende soorten zaken behandelen. Maar hij kan zich gespecialiseerd hebben of een voorkeur hebben voor een bepaald soort recht of een bepaald soort zaak. Niet alle advocaten kiezen een voorkeurmaterie.

U vraagt dus best aan een advocaat of hij de nodige ervaring heeft om uw zaak te behandelen en of hij de zaak wil behandelen. Hij kan u indien nodig ook altijd doorverwijzen naar een collega met meer ervaring.

Voor een procedure voor het Hof van Cassatie mogen niet alle advocaten pleiten. Hier vindt u een lijst van alle advocaten (Nederlands- en Franstalig) die bevoegd zijn.

Soms gebeurt het dat er een ambtshalve aanstelling is van een advocaat. Dat is bijvoorbeeld het geval voor minderjarigen. Het komt erop neer dat een rechter u in welbepaalde gevallen die door de wet bepaald zijn, in samenwerking met de balie een advocaat toewijst, als u er zelf geen gekozen heeft.