Financiële hulp

Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden of hun verwanten kunnen onder bepaalde voorwaarden om een financiële hulp van de federale staat verzoeken. Wanneer de dader bijvoorbeeld onbekend is of onvermogend blijkt, draagt de federale staat bij tot het vergoeden van de slachtoffers.

Om die financiële hulp uit te keren, werd de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders opgericht. Deze Commissie gaat na of de staat kan tussenkomen in de kosten en voor welk bedrag.

Rechthebbenden

  • Slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden
  • Slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers van terroristische aanslagen
  • Ouders van minderjarige slachtoffers met een langdurige medische of therapeutische behandeling
  • Verwanten van vermiste personen
  • Personen die schade hebben geleden door hulp te bieden aan een slachtoffer van een opzettelijke gewelddaad of aan een persoon wiens leven in gevaar was

Soorten financiële hulp

In het systeem van financiële hulp voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, zijn er drie soorten hulp:

  • Hoofdhulp: financiële tegemoetkoming voor de geleden schade
  • Noodhulp: toegekend nog voor het vooronderzoek en de gerechtelijke procedure zijn afgelopen (dat kan noodzakelijk zijn wanneer het slachtoffer in geval van vertraging bij de toekenning van de hulp een aanzienlijk nadeel zou ondervinden)
  • Aanvullende hulp: toegekend na de hoofdhulp (wanneer het nadeel dat het slachtoffer ondervindt toeneemt)

Meer informatie

Meer informatie over de voorwaarden om financiële hulp te krijgen, welke schade in aanmerking komt en het verloop van de procedure, vindt u terug op de website van de FOD Justitie.

Belgische slachtoffers van terrorisme in het buitenland kunnen terecht op www.aanslagenbuitenland.be.