Persoonsgegevens

De privacywetgeving heeft betrekking op specifieke informatie, namelijk persoonsgegevens.  Een persoonsgegeven is iedere informatie betreffende een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden.

Als u persoonsgegevens wilt verwerken, moet u de verwerking officieel aangeven. Maar wat betekent ‘verwerken’ precies? Met gegevensverwerking bedoelt men 'elke mogelijke bewerking die op die gegevens wordt uitgevoerd, zoals verzamelen, bewaren, gebruiken, wijzigen en meedelen'. Aan deze verwerking zijn echter een aantal voorwaarden verbonden, zeker wanneer het gaat om gevoelige gegevens.

Meer informatie over (de verwerking van) persoonsgegevens vindt u op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.