Hadja Lahbib

 

 

 

 

Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen

Bevoegdheden

  • FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, met uitzondering van Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)
  • Conflictpreventie 
  • gezamenlijke voogdij met de minister van Economie en de minister van Financiën: Delcredere 
  • Federale culturele instellingen 

Beleidsorganen en secretariaat