Sophie Wilmès

Geboortedatum: 15/01/1975
Geboorteplaats: Elsene

 

Functie: vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en van de Federale Culturele Instellingen

 

Bevoegdheden

  • FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, met uitzondering van Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)
  • Conflictpreventie
  • gezamenlijke voogdij met de minister van Economie en de minister van Financiën: Delcredere
  • Federale culturele instellingen

Beleidsorganen en secretariaat