Onteigening

Onteigening is een rechtsmiddel waarbij de overheid bezit neemt van onroerende goederen die nodig zijn om werken van openbaar nut uit te voeren. Onteigening gebeurt pas als het algemeen belang dat vereist. De overheid kan bijvoorbeeld overgaan tot onteigening van enkele woningen voor de aanleg van een nieuwe spoorlijn of de verlenging van een autosnelweg.

Door de zesde staatshervorming kregen de gewesten de bevoegdheid over onteigeningen en werden de aankoopcomités geregionaliseerd. Daarnaast werd ook een federaal comité tot aankoop van onroerende goederen opgericht. Het federale aankoopcomité is bevoegd voor de onroerende goederen van het patrimonium van de federale staat.

Op de websites van de gewesten vindt u meer informatie over onteigening:

Vlaanderen
Brussel
Wallonië (fr)
Federaal

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten