OCMW

Een OCMW, voluit 'Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn', verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor het welzijn van iedere burger. Elke gemeente of stad heeft een eigen OCMW dat een brede waaier aan diensten aanbiedt.

Wie kan een beroep doen op de diensten van een OCMW?

Heel wat mensen in België hebben onvoldoende bestaansmiddelenof zelfs geen vaste woonplaats. Al deze mensen kunnen sociale bijstand krijgen van het OCMW.

Iedereen die op legale wijze in België verblijft, heeft recht op sociale bijstand. Deze sociale bijstand heeft als doel een minimuminkomen te garanderen aan de gehele bevolking.

Om sociale bijstand te kunnen ontvangen gelden bepaalde voorwaarden. Voordat ze sociale bijstand toekennen, doet het OCMW daarom telkens een onderzoek naar de bestaansmiddelen van de aanvrager.

Het OCMW gaat in functie van de persoonlijke of familiale toestand van de persoon na welke hulp het meest geschikt is en biedt hem of haar dan de gepaste middelen om aan die behoefte te voldoen.

Welke hulp verleent het OCMW?

Enkele voorbeelden van hulpverlening door het OCMW:

 • financiële hulp 
 • huisvesting 
 • medische hulp 
 • thuiszorg 
 • werkverschaffing 
 • schuldbemiddeling 
 • psychosociale hulp 
 • rechtsbijstand 
 • opname in instellingen 
 • opvang in dienstencentra 
 • crisisopvang 
 • begeleiding en financiële bijstand aangaande energievoorziening 
 • cultuurcheques om de sociale en culturele participatie te bevorderen
 • ...

Als u een beroep wilt doen op maatschappelijke hulp dan kunt u naar het OCMW van uw gemeente gaan.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten