DIV-kantoren

De centrale diensten van de DIV en de provinciale loketten vindt u op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.