Inschrijving van voertuigen

De Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) is verantwoordelijk voor de inschrijving van motorvoertuigen, motorfietsen en aanhangwagens van meer dan 750 kg. Hij houdt een gegevensbank bij voor talrijke organisaties zoals de politie, het parket, de FOD Financiën, verzekeringsmaatschappijen … De inschrijving bij de DIV geeft u recht op een inschrijvingsbewijs en een nummerplaat.

Als u de regels voor de inschrijving van voertuigen niet volgt, wordt u strafrechterlijk vervolgd.

Als u in België woont, bent u verplicht uw voertuig in te schrijven. 

Als u niet in België woont en u komt voor een korte periode naar België, dan mag u met uw voertuig rijden als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het voertuig is ingeschreven in een lidstaat van de EU of in een staat die de internationale conventies van het wegverkeer ondertekend heeft.
  • Het voertuig draagt de nummerplaten die verplicht zijn in het land waar het is ingeschreven.
  • Op de achterkant van het voertuig staan de kenletters van de staat waar het is ingeschreven.


Een andere mogelijkheid is dat u niet in België woont en uw voertuig tijdelijk is ingeschreven in België. Dat kan onder meer het geval zijn als het voertuig bestemd is voor:

  • de export
  • inschrijvingen voor CD (diplomatieke functies), Shape (Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Mogendheden in Europa) en NAVO
  • personen die ingeschreven zijn in het wachtregister van een Belgische gemeente
  • mensen die bezig zijn met een regularisatieprocedure voor een verblijfsvergunning

 

Meer informatie over de DIV vindt u op de website van de FOD Mobiliteit.