Verzekering

In België is het voor alle motorvoertuigen die deelnemen aan het verkeer, minstens verplicht om verzekerd te zijn voor burgerlijke of burgerrechterlijke aansprakelijkheid.
De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vergoedt de lichamelijke, materiële of morele schade die anderen hebben geleden bij een ongeval waarbij u in fout bent.

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid komt enkel tussen voor de kosten bij een andere partij. Ze dekt niet de kosten aan uw eigen voertuig. Om de eigen kosten te dekken, moet u een aanvullende verzekering nemen zoals een omnium-verzekering. De aanvullende verzekering is niet verplicht.

Het bedrag van de verzekeringspremie is afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij, uw leeftijd en het vermogen van het voertuig. Er wordt ook rekening gehouden met het aantal ongevallen waarbij u al in fout was. Als u al enkele ongevallen veroorzaakt hebt, betaalt u een hogere verzekeringspremie dan iemand die nog geen ongevallen veroorzaakt heeft.

Het bewijs van verzekering, ook gekend als de groene kaart, moet verplicht aanwezig zijn in uw voertuig. Als u niet verzekerd bent, pleegt u een strafbaar feit.

Meer informatie over de wetgeving omtrent verzekering van voertuigen vindt u op de website van de Belgische wegcode.