Erkende rijscholen

Om u voor te bereiden op de rijexamens kunt u een beroep doen op de rijschool.
Op de website van de FOD Mobiliteit kunt u een lijst downloaden met erkende rijscholen.

De rijopleiding en het rijexamen zijn gewestelijke bevoegdheid. Het uitreiken van rijbewijzen en duplicaten en informatie over buitenlandse rijbewijzen zijn federale bevoegdheid.