Georges Gilkinet

Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit

Maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 23 september 2020

Lancering van de strategie voor risicobeheer: responsabilisering

De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten is samengekomen om zich te buigen over het werk van Celeval, aan wie gevraagd was een langetermijnvisie uit te werken voor risicobeheer.

Lees het bericht op de website van de eerste minister: www.premier.fed.be 

Meer informatie: 

Red de biodiversiteit, samen en nu

Biodiversiteit schenkt ons voedsel, zuurstof, onderdak, kleding, geneesmiddelen, cosmetica, hobby’s, … Maar onze manier van leven ondermijnt de biodiversiteit. Onze onverzadigbare consumptie vormt een ernstige bedreiging voor alle soorten die ons omringen en voor de levensnoodzakelijke ecosysteemdiensten die de biodiversiteit ons schenkt. Als we een kans willen maken om duurzaam te leven in een wereld waarin het evenwicht tussen menselijke activiteiten en biodiversiteit wordt gerespecteerd, moeten we in actie komen.

Wikifin Lab: een interactieve ervaring om een beter inzicht te krijgen in financiën

Het Wikifin Lab is een digitaal en interactief centrum voor financiële educatie voor alle leerlingen uit het secundair. 

De jongeren ervaren verschillende dagelijkse financiële situaties tijdens een 2.45 uur durend parcours. Dit gebeurt soms individueel en soms in kleine groepjes. Een animator begeleidt de groep en last geregeld discussies in om de kritische geest aan te wakkeren en de kennis te verankeren.

Een bezoek is gratis maar reserveren is verplicht.