Onlinediensten

Subscribe to Overview

There are 24 results returned by the search criteria

1-10 of 24 results

Via deze dienst kunnen werkgevers een aangifte van sociale risico's indienen.

Dankzij Belcotax on web kunnen werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing de fiches 281 en de verzamelende opgaven 325 indienen en opsturen.

De site 'eHealth' bevat diverse nuttige toepassingen voor ondernemingen, instellingen en gezondheidsprofessionals. U vindt er ook informatie over de gezondheidssector.

Met Finprof kunt u een aangifte van bedrijfsvoorheffing indienen.

Horeca@work – 50 days is een onlinedienst waarmee een gelegenheidswerknemer in de horeca kan nagaan hoeveel dagen hij gebruik kan maken van een voordelige berekening van socialezekerheidsbijdragen.

Met Intervat kunt u diverse types btw-aangiften indienen. 

Dankzij deze toepassing kunnen mensen met loopbaanonderbreking of tijdskrediet hun dossier voortaan online raadplegen.

Met deze toepassing kunnen werkgevers hun mededelingsplicht vervullen ten opzichte van de RVA bij gevallen van tijdelijke werkloosheid.