U bent hier

Investeringen in België

Hart van Europa

België is een klein land maar het ligt in het hart van Europa, tussen de belangrijkste landen van West-Europa. Het is bijna paradoxaal dat België in zekere zin al een 'Europese' rol speelde, nog vóór het 'Belgisch' was. Denk maar aan de rol van Brugge en later Antwerpen in het internationale handelsverkeer, aan Leuven als universiteitsstad of aan Luik ten tijde van de industriële revolutie.

Internationale organisaties

Deze traditie van openheid heeft zich doorgezet. Ook vandaag is België een draaischijf van internationale contacten. Meer dan duizend internationale publieke en private organisaties hebben er hun hoofdzetel of een vast secretariaat. Naast de instellingen van de Europese Unie, het hoofdkwartier van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NATO) en het Secretariaat van de Benelux is ook de Generale Staf van de Geallieerde Strijdkrachten in Europa (SHAPE) aanwezig op Belgische grondgebied.

Buitenlandse handel

De Belgische staat dankt zijn welvaart grotendeels aan de toestand van de buitenlandse handel (voornamelijk met andere Europese lidstaten) en heeft uiteraard altijd actief deelgenomen aan allerhande vormen van internationale samenwerking. Als lid van de Benelux speelde het een voortrekkersrol in het proces van de Europese eenmaking.

Drie gewesten

België is een federale staat die bestaat uit drie gewesten: Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Elke regio heeft een grote autonomie. De sterktes en de verantwoordelijkheden van de gewesten omvatten onder andere handel, economie, tewerkstelling, industrie, landbouw en leefmilieu. De drie gewesten hebben elk een eigen economisch beleid uitgewerkt op basis van hun noden. Samen maken ze België tot een van de aantrekkelijkste landen van Europa: een omgeving waar de kansen voor het grijpen liggen, met een stabiele economische groei en een sterke munteenheid. België voerde als een van de eerste Europese landen de euro in.

Meer informatie over investeren in België vindt u op www.business.belgium.be.

Meer informatie over investeren in Vlaanderen vindt u op www.investinflanders.com (en).

Meer informatie over investeren in Brussel vindt u op www.investinbrussels.com (en).

Meer informatie over investeren in Wallonië vindt u op www.investinwallonia.be (en).