U bent hier

Statistieken

Aan de hand van analyses en kerncijfers kunt u zich een beeld vormen van de economische activiteit in België. Uiteraard moet u die ook in een ruimer Europees en mondiaal economisch kader bekijken. Veel gegevens over de economische activiteit zijn afkomstig van internationale organisaties zoals de Oeso (en), Eurostat (en), het IMF (en) …

Algemene Directie Statistiek

De basisopdracht van de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie (Statistics Belgium) bestaat uit het verzamelen, verwerken en verspreiden van cijfergegevens over de Belgische samenleving.

Heel wat statistieken zijn interessant en kunnen bovendien van belang zijn als u een bedrijf wilt oprichten. U vindt dit cijfermateriaal op de website van de Algemene Directie Statistiek in verschillende rubrieken (met elk hun eigen subrubrieken):

be.STAT

Meer gedetailleerde informatie en grafieken over de globale trends in de Belgische economie vindt u in de economische databank be.STAT.

be.STAT is de grootste interactieve verzameling sociaal-economische statistieken in België. Met deze economische databank kunt u analyses uitvoeren en opzoekingen doen van macro-economische gegevens, en dit alles op een interactieve manier.