U bent hier

Binnenlands product

Bruto nationaal product versus bruto binnenlands product

Het bruto nationaal product (bnp) is het totale inkomen van de mensen die in een land wonen, ongeacht of ze in dat land of het buitenland werken. Het bnp per hoofd van de bevolking is een veelgebruikte maatstaf voor de grootte van een economie.

Het bruto binnenlands product (bbp) van een land of van een regio is de marktwaarde van alle goederen en diensten die er op één jaar tijd worden geproduceerd. Het is een veel gebruikte maatstaf voor de welvaartscreatie van een land of regio.

Bovendien is het bbp een belangrijke referentiestatistiek. Het fungeert dikwijls als noemer om grootheden zoals onderwijsuitgaven in een juister perspectief te plaatsen. Het laat vergelijkingen toe met andere landen of regio's.

Het bnp is gelijk aan het bbp plus de door de inwoners van het eigen land in het buitenland verdiende primaire inkomens min de door buitenlanders in het betreffend land verdiende primaire inkomens.

'Binnenlands' staat voor 'verdiend/geproduceerd binnen de landsgrenzen'. 'Nationaal' staat voor 'verdiend/geproduceerd door de staatsburgers binnen een land'.

Cijfergegevens over het bruto binnenlands product van België vindt u op de website van de algemene directie Statistiek van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Meer cijfergegevens over het bbp van België vindt u ook op de website van de Nationale Bank van België (NBB).

Nationale en regionale rekeningen

De nationale rekeningen van België zijn opgesteld volgens de definities van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen 1995 (ESR 1995). Het bruto binnenlands product is een kernvariabele die in het systeem van de nationale rekeningen wordt berekend.

De berekening gebeurt volgens drie invalshoeken:

  • productie
  • inkomen
  • besteding tegen de lopende prijzen.

Meer informatie over de nationale rekeningen van België vindt u op de website van het Instituut voor Nationale Rekeningen (INR).

Het bbp en statistieken in de gewesten

De studiedienst van de Vlaamse regering biedt een heleboel informatie en cijfers over het BBP van het Vlaams Gewest alsook andere statistische gegevens.

Het ‘Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) is een instelling van openbaar nut die statistische gegevens over Wallonië verzamelt. Meer informatie over de statistische gegevens over Wallonië (fr) vindt u op de website van het IWEPS.

Een overzicht van de statistieken over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt u op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.