Binnenlands product

Bruto nationaal product versus bruto binnenlands product

Het bruto nationaal product (bnp) is het totale inkomen van de mensen die in een land wonen, ongeacht of ze in dat land of het buitenland werken. Het bnp per hoofd van de bevolking is een veelgebruikte maatstaf voor de grootte van een economie.

Het bruto binnenlands product (bbp) van een land of van een regio is de marktwaarde van alle goederen en diensten die er op één jaar tijd worden geproduceerd. Het is een veel gebruikte maatstaf voor de welvaartscreatie van een land of regio.

Cijfergegevens over het bruto binnenlands product van België vindt u op de website van de algemene directie Statistiek van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Meer cijfergegevens over het bbp van België vindt u ook op de website van het Federaal Planbureau.

Nationale en regionale rekeningen

De nationale rekeningen van België zijn opgesteld volgens de definities van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen 2010 (ESR 2010). Het bruto binnenlands product is een kernvariabele die in het systeem van de nationale rekeningen wordt berekend.

Meer informatie over de nationale rekeningen van België vindt u op de website van de Nationale Bank van België (NBB).

Het bbp en statistieken in de gewesten

De Vlaamse regering biedt een heleboel informatie en cijfers over het BBP van het Vlaams Gewest alsook andere statistische gegevens.

Een overzicht van de statistieken over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt u op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het ‘Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) is een instelling van openbaar nut die statistische gegevens over Wallonië verzamelt. Meer informatie over de statistische gegevens over Wallonië (fr) vindt u op de website van het IWEPS.

 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten