Vrije en intellectuele beroepen

In de categorie van de vrije beroepen zijn er sommige dienstverlenende intellectuele beroepen die onder een speciale reglementering vallen. Het  gaat over :

Er zijn andere vrije en intellectuele beroepen, voornamelijk van juridische, medische en paramedische aard, waarvan de reglementering onder de bevoegdheid van de FOD Justitie of  FOD Volksgezondheid valt.

 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten