Vrije en intellectuele beroepen

In de categorie van de vrije beroepen zijn er sommige dienstverlenende intellectuele beroepen die onder een speciale reglementering vallen. Het  gaat over :

Er zijn andere vrije en intellectuele beroepen, voornamelijk van juridische, medische en paramedische aard, waarvan de reglementering onder de bevoegdheid van de FOD Justitie of  FOD Volksgezondheid valt.