Sociale huisvesting: inschrijving en toewijzing

Inschrijving

Sociale huisvesting biedt verschillende mogelijkheden, gaande van goedkope huurwoningen tot koopwoningen en sociale bouwgronden. Om ervoor in aanmerking te komen, moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Omdat de steun per gewest, provincie, stad en/of gemeente geregeld is, kunt u hiervoor het best contact opnemen met de huisvestingsmaatschappij die bevoegd is voor het gewest waar u woont.

Enkele mogelijke voorbeelden van toelatingsvoorwaarden:

  • Uw (gezins)inkomen mag niet hoger liggen dan een bepaald bedrag.
  • U moet één of meer kinderen ten laste hebben.
  • U mag geen andere woning bezitten.
  •  …

Toewijzing

Ook de toewijzing van bijvoorbeeld een huurwoning hangt af van maatschappij tot maatschappij. Meestal gebeurt dit op basis van een chronologische lijst van kandidaten. Hierbij houden de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) rekening met een oordeelkundige bezetting van de woningen. Een woning met drie slaapkamers zal men dus aan een gezin met kinderen toewijzen. Daarnaast houden ze ook rekening met de urgentie van de situatie, de leefbaarheid van uw huidige woning en met eventuele voorrangsregels zoals een handicap of een gewijzigde gezinssituatie.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten