Bewust consumeren

Bewust consumeren betekent dat u voorziet in uw basisbehoeften (eten, wonen, verwarmen, verplaatsen, ...) en tegelijk rekening houdt met duurzame criteria, waaronder bepaalde ecologische, sociale en ethische factoren. Ethiek – al dan niet vastgelegd in een ethische code, respect voor het leefmilieu en fatsoenlijke werkomstandigheden zijn voorbeelden van duurzame criteria. Deze criteria zijn niet alleen van toepassing op producten, maar ook op de hele productie- en distributiefase.

U vindt op producten heel wat logo's, labels en pictogrammen die u helpen om een bewuste keuze te maken.

Meer informatie over alle logo's, labels en pictogrammen, vindt u onder Milieulabels.