Energie besparen

Het groeiende energieverbruik heeft nadelige gevolgen voor het milieu. We moeten daarom verstandiger omgaan met energie. Maar door de toenemende concurrentiedruk en de vrijmaking van de energiemarkten dreigt de aandacht voor rationeel energiegebruik te verminderen. Het is daarom belangrijk dat de overheid een duurzaam energiebeleid voert, waarbij ze economische en sociale belangen probeert te verzoenen met de impact op het milieu.
De energieproblematiek wordt zowel op federaal als op regionaal vlak beheerd. De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie is bevoegd voor de grote trends van het energiebeleid. De gewesten dragen bij tot het rationeel beheer van de energie en van de natuurlijke hulpbronnen.