Het productbeleid

Sommige producten hebben tijdens hun volledige levenscyclus een grote impact op het milieu, zoals auto's, elektrische en elektronische toestellen, verpakkingen, bouwmaterialen en voeding.  Een consequent productbeleid is dus onmisbaar.

Meer informatie  over het gevoerde productbeleid vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.