Chemische stoffen

Heel wat problemen met het milieu en de volksgezondheid zijn te wijten aan de toename van het aantal en de concentratie chemische stoffen in ons milieu. De Europese Commissie publiceerde een verordening over de Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen (REACH).
Meer informatie over REACH vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De federale milieu-inspectie controleert het op de markt brengen van producten zoals biociden en gevaarlijke stoffen en preparaten. Meer informatie over de milieu-inspectie vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.