Asbest

Asbest is een bijzonder schadelijke stof. Gelukkig is het gebruik ervan intussen door een reeks wetgevende teksten verboden. Maar omdat de stof in de voorbije decennia erg vaak is gebruikt, is ze nog onder diverse vormen aanwezig in onze omgeving. Ze vormt daardoor een risico voor de gezondheid van burgers en werknemers.

Meer informatie over asbest en de wetgeving over asbest vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Meer informatie over asbest in uw woning vindt u op de pagina 'Asbest' van het thema Gezondheid.

 

Voorzorgsmaatregelen en verwijdering

In het verleden werd asbest op grote schaal gebruikt in de bouwsector. Daardoor zal dit materiaal nog een hele tijd in onze directe omgeving aanwezig zijn. Vaak is het beter om geen werkzaamheden te verrichten in gebouwen in goede staat, dan het risico te lopen dat er vezels vrijkomen door asbesthoudend materiaal te verwijderen. Asbestverwijdering is namelijk duur, houdt risico's in en kan voor heel wat technische moeilijkheden zorgen.

Op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vindt u meer informatie over de aanwezigheid van asbest in onze directe omgeving, voorzorgsmaatregelen en de diensten voor afvalverwijdering.

 De erkende firma's voor asbestverwijdering vindt u terug op de website FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.