Asbest

Asbest is een bijzonder schadelijke stof. Gelukkig is het gebruik ervan intussen door een reeks wetgevende teksten verboden. Maar omdat de stof in de voorbije decennia erg vaak is gebruikt, is ze nog onder diverse vormen aanwezig in onze omgeving. Ze vormt daardoor een risico voor de gezondheid van burgers en werknemers.

Meer informatie over asbest en de wetgeving over asbest vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Eigenschappen en geschiedenis

Asbest heeft een aantal unieke eigenschappen. Het is al eeuwen bekend en in gebruik, maar vooral in de twintigste eeuw was het erg populair.
Die toename in gebruik zorgde ook voor een aanzienlijke toename van het aantal ernstig zieken. Daarom werd het gebruik van asbest verboden.

Meer informatie over asbest in uw woning vindt u op de pagina 'Asbest' van het thema Gezondheid.

Op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vindt u meer informatie over:

 • de unieke eigenschappen en de geschiedenis van asbest
 • de gezondheidsrisico's door asbest: het inhaleren van asbestvezels en asbestgerelateerde ziektes

Toepassingen en vervangproducten

Vooral in de bouwsector kende asbest vele toepassingen. Maar wegens zijn brandwerende eigenschappen werd het ook gebruikt als remvoering of als basismateriaal in gewone gebruiksvoorwerpen zoals keukenwanten en onderleggers.
Er zijn heel wat groepen vezels die gebruikt kunnen worden als vervangproducten. Toch bestaat er geen enkele stof die asbest voor alle toepassingen kan vervangen.

Meer informatie over de toepassingen van asbest en de mogelijke vervangproducten vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:

 • het gebruik van asbest in gebouwen 
 • het gebruik in alledaagse producten 
 • het contact met asbest in het dagelijkse leven 
 • de vervangproducten van asbest: 
  • de verschillende groepen 
  • hun toepassingsgebieden
  • de gezondheidsrisico's

Voorzorgsmaatregelen en verwijdering

In het verleden werd asbest op grote schaal gebruikt in de bouwsector. Daardoor zal dit materiaal nog een hele tijd in onze directe omgeving aanwezig zijn. Vaak is het beter om geen werkzaamheden te verrichten in gebouwen in goede staat, dan het risico te lopen dat er vezels vrijkomen door asbesthoudend materiaal te verwijderen. Asbestverwijdering is namelijk duur, houdt risico's in en kan voor heel wat technische moeilijkheden zorgen.

Op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vindt u meer informatie over asbest in het dagelijkse leven:

 • de aanwezigheid van asbest in onze directe omgeving 
 • de te nemen voorzorgsmaatregelen 
 • de diensten voor afvalverwijdering

 De erkende firma's voor asbestverwijdering vindt u terug op de website FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.