Klimaatverandering

De hoeveelheid broeikasgassen in onze atmosfeer is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Die toename is verantwoordelijk voor de opwarming van de planeet en veroorzaakt klimaatveranderingen.

België heeft nationale maatregelen genomen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Meer informatie over de klimaatverandering vind je op de website Klimaat.be

De drie gewesten zetten zich ook in in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Meer info:

  • voor Vlaanderen, op de website omgeving.vlaanderen.be 
  • voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op de website van Leefmilieu Brussel leefmilieu.brussels
  • voor het Waalse Gewest, op de website van het Agence wallonne de l’air et du climat  www.awac.be (fr)