Klimaatverandering

De hoeveelheid broeikasgassen in onze atmosfeer is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Die toename heeft een opwarming van de planeet tot gevolg en veroorzaakt klimaatveranderingen.

Maar wat is nu precies klimaatverandering?

Meer informatie over het klimaat en de klimaatverandering vindt u op de klimaatwebsite van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.