Pesticiden = gewasbeschermingsmiddelen +biociden

Pesticiden zijn producten die bedoeld zijn om ongewenste organismen (kruiden, insecten, enz.) te bestrijden. Gewasbeschermingsmiddelen beschermen de plantaardige productie (met name in de landbouw), terwijl biociden alle andere goederen (structuren, weefsels, enz.) beschermen.

Meer informatie over pesticiden en meer informatie over biociden vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Federaal ReductiePlan van Gewasbeschermingsmiddelen (FRPG)

Het FRPG is een federaal plan. Het heeft tot doel het risico en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sterk te verminderen.
De website www.fytoweb.be stelt vooral informatieve documenten, tips en verslagen ter beschikking.

Gebruik van pesticiden

De federale overheid

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) geeft meer informatie over pesticiden voor landbouwkundig gebruik

De gewesten

De drie gewesten geven elk ook meer uitleg over het gebruik van pesticiden en hoe het te vermijden:

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wil aan de openbare diensten, huisgezinnen en land- en tuinbouwers tonen dat het ook zonder bestrijdingsmiddelen kan. Want 'zonder is gezonder', zowel voor het leefmilieu als voor onszelf:
Op de campagnesite 'zonder is gezonder' van de VMM vindt u meer informatie over pesticiden, toegespitst op gezinnen en openbare besturen.

Op de website van Leefmilieu Brussel - BIM vindt u enkele tips om het gebruik van pesticiden te vermijden in het dagelijkse leven.

écoconso asbl, opgericht met de steun van het Waals Gewest, biedt ook informatie over pesticiden, biociden en hun gebruik (fr).

Toegelaten producten

De producten worden gebruikt door professionals en in mindere mate door particulieren.

Geen enkel product mag worden verkocht/gebruikt zonder voorafgaande toelating. Er is een lijst van toegelaten biociden en een zoekmachine voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een contactpunt waar u vragen kunt stellen of informatie kunt krijgen.

Wetgeving en toezicht

De giftige effecten van biociden worden stilaan duidelijk. De wet legt dan ook verschillende regels vast voor biociden en andere chemische producten. Zo mag er geen enkele biocide op de markt komen zonder de voorafgaande toestemming van de federale minister voor Leefmilieu. Die baseert zijn beslissing op het advies van de Hoge Gezondheidsraad.

Meer informatie over het toezicht op biociden vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Gevaren en adviezen

De gevaren van biociden zijn veel groter binnenshuis dan buitenshuis. Als u zich zorgen maakt om uw gezondheid en die van uw omgeving, dan kunnen enkele praktische adviezen u helpen om biociden en bestrijdingsmiddelen op een verantwoorde wijze in te zetten. Op die manier draagt u bij aan een duurzame ontwikkeling.

Meer informatie over de gevaren van biociden en enkele praktische gebruiksadviezen vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.