Samenstelling en bevoegdheidsverdeling van de federale regeringsleden


Hieronder vindt u de samenstelling van de ontslagnemende regering Di Rupo I.

Ministers

 

 Elio Di Rupo
De heer Elio Di Rupo, Eerste Minister
Pieter De Crem 
De heer Pieter De Crem, Vice-Eerste Minister en Minister van Landsverdediging 
Didier Reynders 
De heer Didier Reynders, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
Johan Vande Lanotte  
De heer Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, belast met de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude
Alexander De Croo 
De heer Alexander De Croo, Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen 
Melchior Wathelet  
De heer Melchior Wathelet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
Laurette Onkelinx  
Mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, belast met Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's en belast met Wetenschapsbeleid 
Sabine Laruelle
Mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstan­digen en Landbouw
Olivier Chastel
De heer Olivier Chastel, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
Monica De Coninck
Mevrouw Monica De Coninck, Minister van Werk
Jean-Pascal Labille
De heer Jean-Pascal Labille, Minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
Koen Geens
De heer Koen Geens, Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
Maggie De Block
Mevrouw Maggie De Block, Minister van Justitie belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoede­bestrijding

 

Staatssecretarissen

Servais Verherstraeten
De heer Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staats­­se­cretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
  Hendrik Bogaert
De heer Hendrik Bogaert, Staats­secretaris voor Ambtenarenzaken en Moderni­sering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
Catherine Fonck
Mevrouw Catherine Fonck, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister

Over Belgie

Niet gevonden wat u zocht?