Kleuteronderwijs en lager onderwijs

Het kleuter- en het lager onderwijs vormen het basisonderwijs.

Het kleuteronderwijs richt zich tot kinderen van 2,5 tot 6 jaar (van 3 tot 6 jaar in de Duitstalige Gemeenschap). Het is niet verplicht maar draagt bij tot de sociale ontwikkeling van het kind. 

Het lager onderwijs is bestemd voor kinderen van 6 tot 12 jaar en is verplicht. Het omvat zes leerjaren en focust op het leren lezen en rekenen. Het lager onderwijs wordt afgesloten met een 'getuigschrift basisonderwijs' in de Vlaamse Gemeenschap, een 'certificat d'études de base (CEB)' in de Franse Gemeenschap en een 'Abschlusszeugnis der Grundschule' in de Duitstalige Gemeenschap. Deze getuigschriften geven toegang tot het secundair onderwijs.

Vind een kleuter- of een lagere school in de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap (fr) of de Duitstalige Gemeenschap (de).

Leerdoelstellingen

In de Vlaamse Gemeenschap worden de leerdoelstellingen voor het kleuteronderwijs 'ontwikkelingsdoelen' genoemd en 'onderwijsdoelen' voor het lager onderwijs. 

In de Franse Gemeenschap past het kleuteronderwijs in een pedagogisch samenhangend project in drie fasen: van de kleuterklas tot het tweede jaar van het secundair onderwijs. Deze fasen komen overeen met de leerdoelstellingen die zijn opgenomen in de 'Socles de compétences'.

In de Duitstalige Gemeenschap worden de leerdoelstellingen 'Entwicklungsziele' (ontwikkelingsdoelstellingen) genoemd voor het kleuteronderwijs en 'Kompetenzen' (competenties) voor het lager onderwijs.

Talenonderwijs en onderdompelingsscholen

In de Vlaamse Gemeenschap moeten kinderen Frans leren vanaf het vijfde leerjaar in gemeenten in Vlaanderen en vanaf het derde leerjaar in de faciliteitengemeenten in de Brusselse rand.

In de Franse Gemeenschap is het aanleren van een tweede taal verplicht vanaf het vijfde leerjaar van de lagere school in Wallonië en vanaf het derde leerjaar in Brussel en sommige Waalse gemeenten. De aangeboden talen zijn Nederlands, Engels en Duits. Sommige kleuterscholen en lagere scholen nemen bovendien deel aan onderdompelingsprogramma's. Dat houdt in dat de lessen (ook voor andere vakken dan talen) in een andere taal worden gegeven.

In de Duitstalige Gemeenschap beginnen de lessen Frans (eerste taal) al in het kleuteronderwijs tijdens spelactiviteiten. In de lagere school krijgt dat onderwijs een meer systematisch karakter. Bovendien worden in sommige scholen de lessen lichamelijke opvoeding, plastische opvoeding ... in het Frans gegeven.

Schoolvakanties

Bekijk de lijst met schoolvakanties in de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap (fr) en de Duitstalige Gemeenschap (de).

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten