Kleuteronderwijs en lager onderwijs

Pedagogisch project

De Vlaamse Gemeenschap beschikt over een lijst waarin basisscholen worden onderverdeeld volgens hun pedagogische project (Freinet, Montessori, Steiner …).

Talenonderwijs en onderdompelingsscholen

In de Vlaamse Gemeenschap moeten kinderen Frans leren vanaf het vijfde leerjaar in gemeenten in Vlaanderen en vanaf het derde leerjaar in de faciliteitengemeenten in de Brusselse rand.

In de Franse Gemeenschap is het aanleren van een tweede taal verplicht vanaf het vijfde leerjaar van de lagere school in Wallonië en vanaf het derde leerjaar in Brussel en sommige Waalse gemeenten. De aangeboden talen zijn Nederlands, Engels en Duits.

Sommige kleuterscholen en lagere scholen nemen bovendien deel aan onderdompelingsprogramma's. Dat houdt in dat de lessen (ook voor andere vakken dan talen) in een andere taal worden gegeven.

In de Duitstalige Gemeenschap beginnen de lessen Frans (eerste taal) al in het kleuteronderwijs tijdens spelactiviteiten. In de lagere school krijgt dat onderwijs een meer systematisch karakter. Bovendien worden in sommige scholen de lessen lichamelijke opvoeding, plastische opvoeding ... in het Frans gegeven.

Meer informatie over het Frans onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap
Bekijk de lijst van onderdompelingsscholen in de Franse Gemeenschap. (fr)
Meer informatie over het Frans onderwijs in de Duitstalige Gemeenschap (de)

Schoolvakanties

De volledige kalender van de schoolvakanties (voor het basisonderwijs, secundair onderwijs, gewoon en gespecialiseerd onderwijs, met volledig of alternerend leerplan) kunt u raadplegen op de websites van de verschillende gemeenschappen.

Bekijk de lijst met schoolvakanties in de Vlaamse Gemeenschap.
Bekijk de lijst met schoolvakantie in de Franse Gemeenschap (fr).
Bekijk de lijst met schoolvakanties in de Duitstalige Gemeenschap (de).