Secundair onderwijs

Secundair onderwijs volgt op het basisonderwijs en stoomt leerlingen klaar voor hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. De leerlingen krijgen tijdens hun studieparcours de keuze tussen verschillende studierichtingen.

Het secundair onderwijs maakt deel uit van het verplicht onderwijs. Elke leerling is tot zijn achttiende leerplichtig. Gewoonlijk voldoen kinderen aan de leerplicht door naar school te gaan. Het is ook mogelijk om vanaf zestien jaar deeltijds onderwijs te volgen (vanaf vijftien en een half als de leerling een tweede jaar secundair onderwijs met een volledig leerplan heeft gevolgd). Meer informatie over deeltijds onderwijs vindt u in de rubriek leercontract.