Buitengewoon onderwijs

Het buitengewoon onderwijs is er voor leerlingen die leermoeilijkheden hebben in het gewone onderwijs of die een (lichamelijke of verstandelijke, tijdelijke of blijvende) beperking hebben die een aangepaste leefomgeving vereist. Het buitengewoon onderwijs maakt gebruik van geïndividualiseerde programma's die rekening houden met de behoeften en het leerritme van elke leerling.

Onderwijstypes

Het buitengewoon onderwijs wordt georganiseerd van de kleuterschool tot de middelbare school. Er bestaan verschillende types en elk type komt overeen met een categorie leerlingen:

  • type 1: lichte verstandelijke handicap
  • type 2: matige of ernstige verstandelijke handicap
  • type 3: gedragsproblemen en/of emotionele problemen
  • type 4: lichamelijke handicaps
  • type 5: zieke of herstellende leerlingen
  • type 6: visuele handicaps 
  • type 7: auditieve handicaps
  • type 8: leerstoornissen
  • type 9: autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking (enkel in de Vlaamse Gemeenschap)

Niet elk type wordt noodzakelijk op alle onderwijsniveaus georganiseerd. Zo bestaat voor type 1 en type 8 geen kleuteronderwijs. 

In de Vlaamse Gemeenschap:

Zoek een school in het buitengewoon onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

In de Franse Gemeenschap:

In de Duitstalige Gemeenschap:

Meer informatie over het buitengewoon onderwijs en de ondersteuningsmaatregelen (de).

Geïntegreerd onderwijs en ondersteuningsmodel

Met de steun van het buitengewoon onderwijs kunnen leerlingen met leerstoornissen in sommige gevallen gewoon onderwijs volgen (gedeeltelijk of volledig).

In de Vlaamse Gemeenschap werd een ondersteuningsmodel ontwikkeld dat gebaseerd is op samenwerkingsverbanden tussen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs en ondersteuningsnetwerken. Meer informatie over het ondersteuningsmodel.

In de Franse Gemeenschap wordt een geïntegreerd onderwijsprogramma georganiseerd op advies van de CLB's en de betrokken partijen (leraars, ouders …). Meer informatie over het geïntegreerd onderwijs.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten