Registratie van het huurcontract

Verplichting

Een huurcontract van een gebouw dat uitsluitend bestemd is voor bewoning moet verplicht worden geregistreerd door de verhuurder (de persoon die verhuurt).

Als hij dat wenst kan de huurder ook een dergelijk huurcontract laten registreren, maar de verplichting rust op de verhuurder.

De verhuurder en de huurder zijn verplicht om een huurcontract van gebouwen die niet of niet uitsluitend voor bewoning zijn bestemd, te registreren. Dit kunnen bijvoorbeeld industriële gebouwen, terreinen, of parkeergarages zijn.

Termijn, prijs en procedure

De verhuurder moet een huurcontract van een goed dat uitsluitend bestemd is voor bewoning laten registreren binnen de twee maanden na de ondertekening. De registratie is gratis voor dit type huurcontract als ze binnen deze termijn wordt uitgevoerd.

De verhuurder of de huurder moet een huurcontract van een goed dat niet uitsluitend bestemd is voor bewoning laten registreren binnen de vier maanden na de ondertekening. De registratie is niet gratis voor dit type huurcontract. Als ze buiten deze termijn wordt uitgevoerd, wordt een boete aangerekend.

Het huurcontract moet worden geregistreerd in het kantoor Rechtszekerheid (het vroegere registratiekantoor) dat bevoegd is voor de plaats waar het verhuurde goed zich bevindt.

U kunt uw huurcontract op twee manieren laten registreren:

1. Online via de toepassing MyRent

  • Doorloop de verschillende schermen
  • Maak een kopie in pdf-formaat van het huurcontract en laad die op in de toepassing
  • Verstuur uw aanvraag
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Wanneer uw huurcontract geregistreerd is, ontvangt u het registratierelaas (het bewijs van registratie). Mocht uw aanvraag onvolledig zijn, dan wordt er met u contact opgenomen.

2. Met de post

  • Bel naar het algemene nummer van de FOD Financiën: 02 572 57 57 en vermeld wat voor contract u wilt laten registreren
  • Een van de medewerkers stuurt vervolgens een standaardformulier naar u op.
  • Vul het formulier in en voeg een kopie van het document toe
  • Stuur het formulier met de kopie van het document in een voldoende gefrankeerde envelop naar het scanningcentrum van de FOD Financiën. U vindt het adres van het scanningcentrum op het formulier

Wanneer uw huurcontract geregistreerd is, ontvangt u het registratierelaas (het bewijs van registratie). Mocht uw aanvraag onvolledig zijn, dan wordt er met u contact opgenomen.

Belangrijk: het contract moet altijd door beide partijen ondertekend zijn.

Meer informatie over de registratie van huurcontracten vindt u op de website van de FOD Financiën.

 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten