Sociale zekerheid in België

België heeft een zeer uitgebreid sociaal zekerheidssysteem. Ook vreemdelingen kunnen recht hebben op bepaalde uitkeringen en op sociale dienstverlening.
De voordelen die u als vreemdeling kunt genieten zijn sterk afhankelijk van de voorwaarden waaronder u op het Belgisch grondgebied verblijft.

Wanneer u in België komt wonen, werken of studeren, hangen uw rechten op het vlak van sociale zekerheid (kinderbijslag, pensioen, terugbetaling van medische kosten, arbeidsongeschiktheid, …) af van de eventuele akkoorden die België heeft gesloten met uw land van herkomst of van de Europese reglementering. Die rechten worden ook bepaald door uw persoonlijke situatie en verschillen naargelang van uw nationaliteit en uw statuut (loontrekker, zelfstandige, gedetacheerde, gepensioneerde, …).

Ga na welke uw rechten zijn in het Belgische socialezekerheidsstelsel

 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten