Belg worden

Eén van de manieren om de Belgische nationaliteit te verkrijgen is de 'naturalisatieprocedure'.

Als u in het buitenland woont, kunt u een aanvraag tot naturalisatie indienen bij de Belgische ambassade of het consulaat van uw woonplaats. Als u in België woont, moet u zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente of tot de Griffier van de Kamer van volksvertegenwoordigers, dienst Naturalisaties, Leuvenseweg 48, 1000 Brussel.

Iedere aanvraag tot naturalisatie wordt doorgezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Kamer beslist over de toekenning van de Belgische nationaliteit door naturalisatie. 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten