Als buitenlander naar België verhuizen

Als u geen Belg bent en naar België wilt verhuizen, dan moet u daar de nodige verblijfsdocumenten voor hebben. De verblijfsprocedure die een vreemdeling moet volgen hangt af van zijn nationaliteit en de duur en het doel van het verblijf in België.

Binnen de Europese Unie geldt een 'vrij verkeer van personen' waardoor de verblijfsreglementering voor EU-burgers veel soepeler is dan die voor onderdanen van andere landen. Dit 'vrij verkeer' geldt ook voor de landen van de Europese Economische Ruimte (EER): naast de EU-landen zijn dat Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Voor sommige nieuwe EU-lidstaten bestaan wel overgangsmaatregelen.

Meer informatie over verblijfsdocumenten voor buitenlanders in België: verblijfsdocumenten voor België

Inschrijving bij gemeente

Als u als buitenlander langer dan drie maanden in België wilt verblijven, moet u zich binnen de acht dagen na uw aankomst melden bij de gemeente waar u verblijft. U moet er zich laten inschrijven in de bevolkingsregisters; daarvoor moet u wel over een reële verblijfplaats in deze gemeente beschikken.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten