Invoer van persoonlijke goederen wegens een verhuizing

Als u naar België verhuist, moet u zich drie belangrijke vragen stellen over de invoer van uw persoonlijke bezittingen:

  1. Welk land verlaat u om naar België te komen? Is het al dan niet een lidstaat van de Europese Unie?
  2. Zijn de goederen voor uw persoonlijk gebruik?
  3. Welke soort goederen heeft u allemaal bij?

Het land dat u verlaat

Als het land van waaruit u verhuist lid is van de Europese Unie moet u in principe geen douaneformaliteiten vervullen of taksen betalen, behalve voor bepaalde goederen (zoals alcohol en tabak).

Als het land niet tot de Europese Unie behoort zijn er in principe altijd douaneformaliteiten te vervullen. Maar onder bepaalde voorwaarden geldt er vrijstelling van rechten en taksen. Als dat niet het geval is, zult u de rechten en taksen moeten betalen.
Meer informatie over de invoer van uw persoonlijke goederen als u naar België verhuist

Goederen voor persoonlijk gebruik

Er geldt een vrijstelling van rechten en taksen voor goederen voor persoonlijk gebruik. Voor goederen voor handelsdoeleinden moeten er wel rechten en taksen betaald worden.

Soort goederen

Voor de volgende goederen zijn bijzondere formaliteiten van toepassing:

  • Voertuigen
  • Beschermde planten en dieren
  • Toegestane wapens (wapens die verboden zijn worden in beslag genomen)
  • Voedingsmiddelen: voor producten die onderworpen zijn aan accijnzen, zoals alcohol en tabak, is de vrijstelling beperkt tot bepaalde hoeveelheden; ook voor andere voedingsmiddelen zijn er formaliteiten voorzien boven bepaalde hoeveelheden

Contactinformatie

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten