De hoofdverblijfplaats

De hoofdverblijfplaats is de plaats waar een gezin of een alleenstaande gewoonlijk leeft. Een gezin kan bestaan uit verwante personen (familieleden) en/of uit niet-verwante personen (bijvoorbeeld vrienden, levensgezel …).

Bepaling van de hoofdverblijfplaats

De bepaling van de hoofdverblijfplaats is gebaseerd op een feitelijke situatie. Het is dus de plaats waar het gezin of de alleenstaande gedurende het grootste deel van het jaar effectief verblijft. De vaststelling daarvan gebeurt op basis van verschillende elementen:

  • de plaats waar u na het werk naartoe gaat
  • de plaats waar de kinderen naar school gaan
  • het energieverbruik en de telefoonkosten
  • het gewone verblijf van de echtgenoot of van de andere leden van het gezin

Het idee opperen om ergens uw hoofdverblijfplaats te vestigen is op zich onvoldoende. U moet er ook effectief verblijven. Omgekeerd is het ook zo dat als u ergens uw hoofdverblijfplaats gevestigd heeft, derden de inschrijving op dat adres niet kunnen tegenhouden. Ook uzelf kunt dat niet.

Vaststelling van de hoofdverblijfplaats

De vaststelling van de hoofdverblijfplaats gebeurt na een onderzoek. Het gemeentebestuur bepaalt de manier waarop. Meestal komt het erop neer dat de wijkagent ter plaatse komt kijken of u effectief op het aangegeven adres woont.

Gevolgen van de vaststelling

Als u uw hoofdverblijfplaats in een bepaalde gemeente heeft en dit na onderzoek effectief zo blijkt te zijn, wordt u ingeschreven in het bevolkingsregister van die gemeente.
De gemeente mag geen enkele inschrijving als hoofdverblijfplaats weigeren omwille van de veiligheid, de gezondheid of de ruimtelijke ordening. Ze kan de inschrijving dus niet weigeren omdat de plaats waar iemand woont niet veilig of gezond is, of om een andere reden niet als hoofdverblijfplaats gebruikt mag worden (bijvoorbeeld weekendhuisje, camping …). In dat geval krijgt de persoon in kwestie slechts een voorlopige inschrijving. De gemeente kan dan wel een administratieve of gerechtelijke procedure starten om een einde te maken aan de onregelmatige toestand.

Meer informatie over de hoofdverblijfplaats

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten