Kinderrechten

De rechten van het kind zijn op 20 november 1989 vastgelegd in het Internationaal Verdrag betreffende de rechten van het kind van de Verenigde Naties.

Het Kinderrechtenverdrag gaat in de eerste plaats over de relatie tussen kinderen en de overheid. Het Verdrag bevestigt dat kinderen in die relatie dezelfde rechten hebben als hun ouders. Het Verdrag waarborgt ook rechten aan kinderen om hun ontplooiing bevorderen.

In het kinderrechtenverdrag worden natuurlijk een aantal algemene rechten opgesomd zoals:

 • recht op een goed leven 
 • recht op onderwijs 
 • recht op gezondheidszorg 
 • recht op een gezinsleven 

Maar kinderen hebben ook recht op bescherming tegen:

 • alle vormen van geweld 
 • druggebruik 
 • ontvoering naar het buitenland 
 • alle vormen van seksuele exploitatie 
 • kinderarbeid die gevaarlijk is voor hun gezondheid of hun onderwijs in het gedrang brengt

Het Kinderrechtenverdrag beschermt ook minderjarigen die extra kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld:

 • kinderen met een handicap 
 • slachtoffers van geweld 
 • vluchtelingen 
 • kindsoldaten 
 • kinderen in gewapende conflicten

Meer informatie vindt u op:

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten