Feitelijk gezin

Als u samenwoont, maar niet getrouwd bent en ook geen verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd hebt, vormen u en uw partner een feitelijk gezin.

Meer informatie op de site van de notarissen.

Op de site van de FOD financiën, vindt u ook fiscaal informatie daarover.