U bent hier

Samenwonen

Er zijn drie verschillende vormen van samenwonen:

  • U woont samen en u vormt met uw partner een feitelijk gezin
  • U bent wettelijk samenwonend. Dat betekent dat u en uw partner een verklaring tot wettelijk samenwonen afgelegd hebben bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gezamenlijke woonplaats.
  • U woont samen als getrouwden.

Feitelijk gezin

Als u samenwoont, maar niet getrouwd bent en ook geen verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd hebt, vormen u en uw partner een feitelijk gezin. In dat geval wordt u ieder afzonderlijk belast op uw eigen inkomsten en moet u ieder afzonderlijk een aangifte indienen.

Uw samenwonende partner mag nooit als persoon ten laste beschouwd worden.

Kinderen ten laste in een feitelijk gezin

Als er in een feitelijk gezin een gemeenschappelijk kind is, mag alleen de belastingplichtige die aan het hoofd van het gezin staat dat kind fiscaal ten laste nemen.

U moet zelf, bij het invullen van uw aangifte, aanduiden wie van beiden het kind ten laste neemt en bijgevolg als gezinshoofd wordt beschouwd.

Een kind mag nooit tegelijkertijd door meerdere personen ten laste genomen worden.