Slaap- en kalmeermiddelen

Als je moeilijk of niet kunt slapen, als je bang bent of stress hebt, kan een arts slaap- en kalmeringsmiddelen voorschrijven.

Meer info over slaap- en kalmeringsmiddelen vindt op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu