Elektromagnetische velden en gezondheid

We staan elke dag in contact met elektromagnetische velden. Naast de natuurlijke elektromagnetische straling, zoals het zonlicht en de warmte, zijn we blootgesteld aan stralen en velden van kunstmatige oorsprong, afkomstig van de elektrische installaties, het elektrisch transport, de televisie, de radio, de mobiele telefoons, enz. waarvan het gebruik steeds meer toeneemt.

Meer informatie over de vormen van elektromagnetische straling en hoe we de sanitaire risico's die daaraan verbonden zijn kunnen vermijden en beperken, vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

 

 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten