U bent hier

Gelijkwaardigheid

Een gelijkwaardigheidsattest is een document dat de waarde bepaalt van een opleiding in het buitenland.

Lager en secundair onderwijs

Voor diploma's van het lager en secundair onderwijs moet u over een gelijkwaardigheidsattest beschikken als u:

  • secundair onderwijs wilt volgen in België
  • hoger onderwijs wilt volgen
  • een opleiding wilt volgen
  • wilt werken of zich als zelfstandige wilt vestigen

Opmerkingen:

  • Gelijkwaardigheid is niet vereist voor diploma's die zijn afgeleverd door een school die een Belgisch programma aanbiedt in het buitenland.
  • Diploma's die zijn behaald in de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap worden automatisch onderling als gelijkwaardig erkend.

Voor meer informatie of om een aanvraag tot gelijkwaardigheid in te dienen:

In de Vlaamse Gemeenschap:
Neem contact op met het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

In de Franse Gemeenschap:
Neem contact op met de Service Equivalences (FR)

In de Duitstalige Gemeenschap:
Neem contact op met het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap (D)

Hoger onderwijs

U heeft een diploma hoger onderwijs behaald in het buitenland. En u wilt aan het werk gaan of u wilt zich inschrijven in een Belgische hogeschool of universiteit om uw opleiding af te ronden?

De NARIC-centra (National Academic Recognition and Information centres) geven informatie over studies in de landen van de Europese Unie; ze zijn opgericht door de Europese Commissie. De NARIC-centra werken samen met het Europese netwerk ENIC (European Network of National Information Centres), dat is opgericht door de Raad van Europa en de Unesco. Er bestaat een nationaal NARIC-centrum in elk land.

NARIC-centrum van de Vlaamse Gemeenschap
NARIC-centrum van de Franse Gemeenschap (fr)

Voorwaarden voor toegang tot het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap voor houders van een buitenlands diploma.