Gelijkwaardigheid

Een gelijkwaardigheidsattest is een document dat de waarde bepaalt van een opleiding in het buitenland.

Lager en secundair onderwijs

Voor diploma's van het lager en secundair onderwijs moet u over een gelijkwaardigheidsattest beschikken als u:

  • secundair onderwijs wilt volgen in België
  • hoger onderwijs wilt volgen
  • een opleiding wilt volgen
  • wilt werken of zich als zelfstandige wilt vestigen

Opmerkingen:

  • Gelijkwaardigheid is niet vereist voor diploma's die zijn afgeleverd door een school die een Belgisch programma aanbiedt in het buitenland.
  • Diploma's die zijn behaald in de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap worden automatisch onderling als gelijkwaardig erkend.

Voor meer informatie of om een aanvraag tot gelijkwaardigheid in te dienen:

In de Vlaamse Gemeenschap:
Neem contact op met het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

In de Franse Gemeenschap:
Neem contact op met de Service Equivalences (fr)

In de Duitstalige Gemeenschap:
Neem contact op met het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap (de)

Hoger onderwijs

U heeft een diploma hoger onderwijs behaald in het buitenland. En u wilt aan het werk gaan of u wilt zich inschrijven in een Belgische hogeschool of universiteit om uw opleiding af te ronden?

De NARIC-centra (National Academic Recognition and Information centres) geven informatie over studies in de landen van de Europese Unie; ze zijn opgericht door de Europese Commissie. De NARIC-centra werken samen met het Europese netwerk ENIC (European Network of National Information Centres), dat is opgericht door de Raad van Europa en de Unesco. Er bestaat een nationaal NARIC-centrum in elk land.

NARIC-centrum van de Vlaamse Gemeenschap
NARIC-centrum van de Franse Gemeenschap (fr)

Voorwaarden voor toegang tot het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap voor houders van een buitenlands diploma.