Aanbod hoger onderwijs

Hogeschool of universiteit?

Het doel van de universiteit is om hogere kaderleden en onderzoekers van hoog niveau op te leiden. Universitair onderwijs heeft een theoretische aanpak en ontwikkelt vooral algemene vaardigheden.

Het aanbod van hogescholen en kunsthogescholen omvat opleidingen van korte duur (drie of vier jaar) en lange duur (vier of vijf jaar). Onderwijs van het korte type is vooral gericht op de praktijk: de cursussen over het gekozen vakgebied beginnen vaak al in het eerste jaar en veel opleidingen gaan gepaard met stages in bedrijven. Goed om weten is dat het onderwijs van het lange type aan de hogescholen van universitair niveau is.

Meer informatie:

Hulp bij de studiekeuze

U twijfelt nog tussen wetenschappen, kunst of letteren? Tussen een bachelor en een master? De CLB (Centra voor Leerlingenbegeleiding) in de Vlaamse Gemeenschap en de PMS-centra (Psycho-Medisch-Sociale Centra) in de Federatie Wallonië-Brussel en de Duitstalige gemeenschap bieden oriëntatietests aan en verstrekken informatie over beroepen en scholen.

U bent er nog niet uit? Aan het einde van elk schooljaar organiseren de hogescholen en universiteiten opendeurdagen waarop u kennis maakt met het opleidingsaanbod.

Knelpuntberoepen

U kunt ook kiezen voor een sector waarin de vraag naar werkkrachten hoog is. De lijst van knelpuntberoepen per gewest kunt u raadplegen in de rubriek Werk.