Studieduurverkorting

U bent begonnen met een studie hoger of universitair onderwijs maar u wilt van richting veranderen? U wilt overstappen van niet-universitair naar universitair onderwijs of omgekeerd? Wat moet u doen?

De overstapmogelijkheden zijn een academisch proces dat een student de mogelijkheid biedt om zijn studies voort te zetten in een andere cursus of in een ander studietype. Concreet komt dat erop neer dat een overstap een student direct toegang geeft tot een ander studiejaar dan het eerste. Het aantal jaren dat u kunt overslaan, is afhankelijk van het parcours dat u als student heeft afgelegd.

In de Vlaamse Gemeenschap moeten studenten contact opnemen met hun hogeschool of universiteit om de overstapmogelijkheden te kennen.

De site van de Federatie Wallonië-Brussel bevat modules die tonen welke overstapmogelijkheden u kunt volgen op grond van het type onderwijs en het aantal geslaagde jaren.

De Autonome Hochschule is de enige hogeschool van de Duitstalige Gemeenschap. Studenten van deze school hebben overstapmogelijkheden in de scholen van de Franse en Vlaamse Gemeenschap.

Vrijstellingen

U bent begonnen met hoger onderwijs, u wilt van richting veranderen maar u kunt geen gebruik maken van een overstap. Als u in uw opleiding cursussen heeft gehad die vergelijkbaar zijn met die in uw nieuwe studieprogramma, dan kunt u een aanvraag tot vrijstelling indienen. Als uw verzoek wordt ingewilligd, dan bent u vrijgesteld van het examen en kan uw opleidingsrooster met een paar uur worden verminderd.

Opgelet: meestal zult u moeten bewijzen dat u bent geslaagd voor de vakken waarvoor u een vrijstelling wilt bekomen. U zult ook uw notities en syllabi moeten voorleggen en elk ander element dat helpt om de twee cursussen te vergelijken. Scholen leggen meestal een termijn vast voor het indienen van aanvragen tot vrijstelling.

Meer informatie
Overstapmogelijkheden en vrijstellingen in de Vlaamse Gemeenschap
Overstapmogelijkheden ("passerelles") in de Federatie Wallonië-Brussel (fr)

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten