Betaling van de successierechten

De erfgenamen en legatarissen (aangeduid in het testament) moeten elk successierechten betalen op wat zij krijgen.

De successierechten moeten worden betaald aan de ontvanger van het registratiekantoor waar de aangifte van nalatenschap werd ingediend. Ze moeten worden betaald in de twee maanden die volgen op de vervaldatum van de vastgestelde termijn voor het indienen van de aangifte van nalatenschap. Zodra deze termijn is verstreken, zal een interest worden aangerekend.

Het is mogelijk om een bijkomende betalingstermijn te verkrijgen. Hiervoor moet u zich richten tot de ontvanger van het registratiekantoor waar de aangifte van nalatenschap werd ingediend. Het is echter niet zo dat het verkrijgen van een bijkomende termijn betekent dat geen verwijlinterest zal worden aangerekend.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten