Nalatenschap: rekeningen en kluizen blokkeren

Banken zijn verplicht om de administratie in te lichten over de financiële bezittingen van de overledene op de dag van zijn overlijden. Als voorzorgsmaatregel zullen zij daarom de rekeningen en kluizen van de overleden titularis blokkeren.

Het is mogelijk om over te gaan tot deblokkering op vertoon van:

  • een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris.
  • een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor.

De kluizen worden geblokkeerd vanaf het overlijden en de opening wordt uitgevoerd door een vertegenwoordiger van de administratie. De inboedel wordt opgetekend door de vertegenwoordiger van de bank in bijzijn van alle partijen.

Meer informatie over het deblokkeren van bankrekeningen vindt u op de website van de FOD Financiën.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten