Schenkingsrechten betalen

De schenking van onroerende goederen moet gebeuren met een notariële akte. Die akte moet worden geregistreerd. Opdat de ontvanger van het registratiekantoor de akte kan registreren, moet de notaris eerst de schenkingsrechten aan de belastingadministratie overmaken. Pas dan wordt de akte geregistreerd.

Dezelfde werkwijze geldt voor een schenking van roerende goederen bij notariële akte.

Bij een handgift of schenking per overschrijving is geen registratie nodig en zijn dus geen schenkingsrechten verschuldigd. Als de schenking niet geregistreerd wordt en de schenker binnen drie jaar na de schenking overlijdt, moet dat vermeld worden in de aangifte van nalatenschap. Er zullen dan successierechten verschuldigd zijn op het bedrag van de schenking. De successierechten zullen hoger zijn dan de schenkingsrechten.

Het is mogelijk om zonder tussenkomst van een notaris via Myminfin een handgift of schenking via bankoverschrijving te laten registreren. Dat kan door alle documenten die het bestaan van de schenking bevestigen (brief, bewijs van overschrijving etc.) aan het registratiekantoor voor te leggen. Als u op die schenking registratierechten heeft betaald, bent u geen successierechten verschuldigd.
Het is de persoon die de schenking aangeeft die de schenkingsrechten moet betalen. 
Opgelet: vooraleer de ontvanger de schenking kan registreren, moet de betaling van de schenkingsrechten hebben plaatsgevonden: dat kan contant gebeuren of via een overschrijving.

De tarieven verschillen naargelang het gewest waar de schenker op het ogenblik van de schenking zijn fiscaal domicilie heeft. Als de fiscale woonplaats van de schenker tijdens een periode van vijf jaar vóór de schenking in verschillende gewesten lag, gelden de tarieven van het gewest waar zijn fiscale woonplaats in die vijf jaar het langst gevestigd was.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten